Αrchitecture Paraseismique

Collaborate with the forces of the nature
Ηθικό δίδαγμα από τον Αίσωπο κιόλας στο μύθο της Βελανιδιάς με τη καλαμιά πως φρονιμότερη αποδεικνύεται η σύμβαση αντί για αντίσταση στις δυνάμεις της φύσης. Την ίδια φιλοσοφία υιοθετεί ο παρασεισμικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων και κατασκευών. Βάση επιστημονικών αρχών και κατόπιν ανάλυσης πολλαπλών φυσικών όσο και σεισμικών δεδομένων, επιλέγονται κατα περίπτωση οι σχεδιαστικές, μηχανικές και δομικές λύσεις που επιτυγχάνουν μια ιδανική δυναμική συμπεριφορά δομής και κτιρίου εξασφαλίζοντας ετσι σαφώς επαυξημένη ασφάλεια όσο και περιορισμένες κτιριακές βλάβες σε περιπτώσεις σεισμών. Η παρασεισμική αρχιτεκτονική εφαρμόζεται ιδανικά σε νέες κατασκευές όπου εισέρχεται και ο παρασεισμικός σχεδιασμός, όσο και σε υφιστάμενες κατασκευές όπου κατόπιν μελέτης και πάντα βάση το νέο αντισεισμικό κανονισμό ΝΕΑΚ προτείνονται οι ιδανικές για βέλτιστη δυναμική συμπεριφορά βελτιώσεις και ενισχύσεις.
Analyse Structural Dynamic Behavior
Ηθικό δίδαγμα από τον Αίσωπο κιόλας στο μύθο της Βελανιδιάς με τη καλαμιά πως φρονιμότερη αποδεικνύεται η σύμβαση αντί για αντίσταση στις δυνάμεις της φύσης. Την ίδια φιλοσοφία υιοθετεί ο παρασεισμικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων και κατασκευών. Βάση επιστημονικών αρχών και κατόπιν ανάλυσης πολλαπλών φυσικών όσο και σεισμικών δεδομένων, επιλέγονται κατα περίπτωση οι σχεδιαστικές, μηχανικές και δομικές λύσεις που επιτυγχάνουν μια ιδανική δυναμική συμπεριφορά δομής και κτιρίου εξασφαλίζοντας ετσι σαφώς επαυξημένη ασφάλεια όσο και περιορισμένες κτιριακές βλάβες σε περιπτώσεις σεισμών. Η παρασεισμική αρχιτεκτονική εφαρμόζεται ιδανικά σε νέες κατασκευές όπου εισέρχεται και ο παρασεισμικός σχεδιασμός, όσο και σε υφιστάμενες κατασκευές όπου κατόπιν μελέτης και πάντα βάση το νέο αντισεισμικό κανονισμό ΝΕΑΚ προτείνονται οι ιδανικές για βέλτιστη δυναμική συμπεριφορά βελτιώσεις και ενισχύσεις.

DIMITROULIAS VASSILIS

ARCHITECTE DIPLOME DU GOUVERNEMENT (DPLG)

SPECIALISTE EN ARCHITECTURE PARASISMIQUE (DPEA)

SPECIALISTE EN CONCEPTION ET DEVELOPEMENT TOURISTIQUE

ORDER OF ARCHITECTS TEE 100451 

Send us an e-mail

Contact us whenever you need advice or help....

Confirmation code: Click here to refresh